Aanvragen lidmaatschap
Het lidmaatschapsgeld voor TOSS bedraagt € 18,00 per maand.
Hierin is opgenomen :
– wekelijkse teamtrainingen,
– vrij trainen in het weekend,
– teampakken voor wedstrijden,
– het wedstrijdgeld voor teamwedstrijden.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 18,00. Door ondertekening van het inschrijfformulier wordt ingestemd met de voorwaarden/regels die TOSS hanteert. Tevens wordt hiermee toestemming gegeven voor het plaatsen van foto’s van uw kind op onze TOSS site en in de media.

Proefabonnement
TOSS kent ook een proefabonnement. Dit proefabonnement duurt ca 3 maanden en heeft een vast bedrag. Het lenen van een baton voor deze 3 maanden zit hier bij inbegrepen. Wanneer het lid na deze proefperiode het twirlen nog steeds leuk vindt gaan wij over tot een definitief lidmaatschap.

Opzeggen lidmaatschap
Wanneer een team zich plaats voor het Nederlands Kampioenschap is een lid verplicht om te blijven tot na het NK. Daarnaast loopt een wedstrijdjaar van februari tot en met januari.
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren aan de penningmeester of secretaris o.v.v. naam lid, in welk team het lid zit en voorzien van een datum. De opzegtermijn bedraagt vervolgens 3 maanden.

Royeren van een lid
Wanneer iemand zich schuldig maakt aan het uiten van een bedreiging richting iemand binnen de vereniging zal hij/zij dan ook per direct worden geweerd.